استارت آپ پرنیارت 

 

“پرنیارت “از یک تحول در کسب وکار سنتی دوخت و تعمیر پرده شروع شد زمانی کسب و کار دوخت و تعمیر پرده از جایگاه خوب و در آمد عالی برخوردار بود .

متاسفانه ازآنجا که در کشورها بسیاری از افراد بدون مطالعه و ارزیابی وارد بازار  کسب وکار می شوند (به امید موفقیت و کسب در آمد عالی ) و سرمایه خود را به خطر می اندازند.

شاهد آن بودیم که در مدت زمان 3سال یکی از خیابان های خوب اصفهان از ابتدا تا انتها پایگاه کسانی شد که به” تعمیر و دوخت پرده ”

می پرداختند و به طبع آن قیمت های بازار به هم ریخت و کیفیت دستخوش تغییرات بسیار شد و البته سرعت تغییر و نوآوری در طراحی تا حدود زیادی رشد کرد .

بگونه ای حتی اسم کسب و کارها هم براحتی مورد بهره برداری های مختلف قرار می گرفت .

برند اصلی :پرنیان

برندهای کپی شده از این برند

پرنیا /پرنیان سفید /آرسان (پرنیان سابق )و…

در این جدال نا عادلانه وغیر منصفانه بود که توراکو مشارکتی برای تحول این کسب و کار آغاز نمود و برند پرنیارت وارد اقیانوس آبی در صنعت دکوراسیون داخلی با محصولاتی فناورانه  وخدماتی متمایز شده .