businessman-holdin

شهر هوشمند

شهرهای هوشمند، تجسم رویایی در آینده نیستند بلکه به لطف راه کارهای نوآورانه اینترنت اشیا ) IoT ) بسیاری از آنها در حال حاضر فعال و یا به سرعت در حال گسترش می باشند. مدیران شهری از شبکه های دامنه بالا-مصرف پایین یا ) PWAN ( برای برقراری ارتباط و بهبود زیرساختها، بهره وری، راحتی و کیفیت زندگی ساکنین و بازدیدکنندگان استفاده می کنند.

شهر هوشمند چیست؟ 

شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتاً از فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه های توسعه پایدار و با هدف رفع چالش های رو به رشد شهرنشینی، ایجاد شده است. بخش بزرگی از این چارچوب، اساساً یک شبکه هوشمند از اشیاء متصل و ماشینهایی است که اطلاعات را با استفاده از فناوری بیسیم و رایانش ابری انتقال می دهند. برنامه های IoT مبتنی بر رایانش ابری، اطلاعات را در لحظه دریافت، تجزیه و تحلیل و مدیریت می کنند تا به شهرداری ها، شرکتها و شهروندان کمک کنند که برای بهبود کیفیت زندگی خود تصمیمات بهتری بگیرند. مردم برای ارتباط با اکوسیستم های یک شهر هوشمند، از راههای مختلفی همچون تلفنهای هوشمند، ابزارهای هوشمند قابل حمل، اتومبیلها و خانه های هوشمند،استفاده می کنند. یکپارچه سازی اشیا و داده ها با زیرساختهای فیزیکی و خدمات شهری، می تواند هزینه ها را کاهش و پایداری را بهبود دهد. جوامع می توانند روشهای توزیع انرژی را بهبود بخشند، جمع آوری زباله را ساده تر کرده و با کمک IoT باعث کاهش ترافیک و حتی بهبود کیفیت هوا گردند.

چرا به شهرهای هوشمند نیاز داریم؟

شهرنشینی پدیده ای بدون پایان می باشد. امروزه 54 % از مردم جهان در شهرهای مختلف زندگی می کنند که انتظار می رود تا سال 2050 به 66 % برسد. در مجموع با رشد کلی جمعیت، شهرنشینی در عرض سه دهه آینده، 2.5 میلیارد نفر دیگر را به شهرها اضافه خواهد کرد. پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی از نکات بسیار ضروری جهت هماهنگی با این گسترش سریع جمعیت و تأمین منابع مالی شهرها، می باشد.

اینترنت اشیا چگونه شهرها را هوشمندتر میکند؟

در حال تبدیل کردن عناصر سنتی زندگی شهری – مانند چراغهای IoT اتصال بیسیم امن و فناوری خیابانی – به نسل بعدی پلتفرم های هوشمند روشنایی با قابلیتهای گسترش یافته می باشد. این تغییرات شامل ادغام انرژی خورشیدی و ارتباط با یک سیستم کنترل مرکزی مبتنی بر رایانش ابری می باشد، که به دستگاههای دیگر در اکوسیستم متصل می شود.

این راهکارها به مراتب فراتر از نیازهای یک سیستم روشنایی ساده می باشد. چراغهای هوشمند مسافران در مورد مسائل مربوط به ترافیک، وضعیت آب و هوا و اتفاقاتی همچون آتش سوزی، هشدار می دهند. همین چراغهای روشنایی معابر، نیز می توانند فضای پارکینگ خالی و ایستگاه های شارژ وسایل  نقلیه الکتریکی را از طریق یک برنامه تلفن همراه به شهروندان اعلام کنند. حتی شارژ ماشین های برقی در برخی نقاط توسط تیرهای چراغ برق شهری انجام میگردد، چه ویژگی هیجان انگیزی! اما چگونه همه اینها با یکدیگر سازگار می شوند؟

بخشهای اصلی یک شهر هوشمند

روشنایی هوشمند: کنترل و یکپارچه کردن روشنایی شهری، سنسورها و محرکها با استفاده از فناوری اینترنت اشیا IoT به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و رشد امنیت در شهرها .

پارکینگ هوشمند: مجموعه ای سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر اینترنت اشیا، جهت مدیریت هوشمند تعداد خودروهای موجود در پارکینگ، افزایش ضریب امنیت خودروها در لحظه تردد، ورود- خروج و توقف، کاهش میزان پرسنل درگیر و افزایش میزان ایمنی و دریافت هزینه ها بصورت خودکار و یا دستی فضای سبز و پارکها با استفاده از سنسورهای مختلف پایش وضعیت خاک و با بکار گیری تکنولوژی اینترنت اشیا .

مدیریت هوشمند ضایعات: نظارت، جمع آوری، انتقال، پردازش، بازیابی و دفع زباله با استفاده از بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری و با فناوری اینترنت اشیا و یا به زبانی دیگر مدیریت هوشمند جریان زباله از مبدأ به محل دفع.