استارت آپ باهور

جایی که همه چیز از آن آغاز می شود

 

باهور از معدود استارتاپ های فعال در حوزه گردشگری وبرنامه ریزی سفر محسوب می شود .که با اتکا به تجربه و دانش فناورانه در پی نوآوری های مدرن و هوشمند در صنعت توریسم و گردشگری است .

به عبارت دیگر باهور تنها برند فعال در حوزه گردشگری هوشمند است.

که یکی از اهداف اصلی این استارتاپ خلق حس خوب سفر در گردشگران است .

استارتاپ باهور فعالیت رسمی خود را از مرداد ماه 1397 و با ارائه مجله گردشگری آنلاین شروع کرده است .