استارت آپ باهور

 

باهور از معدود استارتاپ های فعال در حوزه گردشگری وبرنامه ریزی سفر محسوب می شود .که با اتکا به تجربه و دانش فناورانه در پی نوآوری های مدرن و هوشمند در صنعت توریسم و گردشگری است .

به عبارت دیگر باهور تنها برند فعال در حوزه گردشگری هوشمند است.

که یکی از اهداف اصلی این استارتاپ خلق حس خوب سفر در گردشگران است .

استارتاپ باهور فعالیت رسمی خود را از مرداد ماه 1397 و با ارائه مجله گردشگری آنلاین شروع کرده است .

فرم در خواست دوره آموزشی
فرم در خواست همکاری

درخواست برگزاری دوره